CENNIK

Stawki cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni Hydrosfera w Kietrzu

 

Lp.

Rodzaj biletu

Jednostka

Cena biletu w zł

1.

NORMALNY

1 h

(plus 10 min gratis)

9,00

każda następna

rozpoczęta minuta

0,15

2.

ULGOWY

1 h

(plus 10 min gratis)

7,00

każda następna

rozpoczęta minuta

0,11

3.

SENIOR 60+

1 h

(plus 10 min gratis)

6,00

każda następna

rozpoczęta minuta

0,10

4.

RODZINNY

1 h

(plus 10 min gratis)

6,00/os.

każda następna

rozpoczęta minuta

0,10/os.

 

Bilet ULGOWY przysługuje:

 1. dzieciom powyżej 3 lat oraz uczniom i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,

 2. studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej,

 3. jednemu opiekunowi dziecka do lat 3,

 4. pensjonariuszom stacjonarnych ośrodków opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych,

 5. osobie niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

 6. opiekunowi osoby niepełnosprawnej z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

Bilet SENIOR 60+ przysługuje:

 1. osobom powyżej 60 roku życia za okazaniem ważnego dokumentu potwierdzającego wiek.

 

Bilet RODZINNY przysługuje:

 1. rodzinie (minimalnie 3 osoby) w której znajduje się przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka (maksymalnie 2 osoby dorosłe) oraz dzieci do lat 18. Dzieciom do ukończenia 3 roku życia przysługuje wstęp bezpłatny.

 

Lp.

Ilość osób

Cena karty w zł

1.

3 osoby

18,00

2.

4 osoby

24,00

3.

5 osób

30,00

4.

6 osób

36,00

5.

7 osób

42,00

 

 Ceny kart rabatowych (karnetów) stałego klienta oraz warunki zakupu i korzystania z kart rabatowych (karnetów)

 

Lp.

Wyszczególnienie

Rabat w %

Cena karty w zł

Termin ważności

1.

Karta o wartości 50 zł

10 %

45,00

3 miesiące

2.

Karta o wartości 100 zł

15 %

85,00

3 miesiące

3.

Karta o wartości 200 zł

20 %

160,00

6 miesięcy

4.

Karta o wartości 300 zł

25 %

225,00

9 miesięcy

5.

Karta o wartości 500 zł

30 %

350,00

12 miesięcy

 

 1. Przy zakupie karty rabatowej (karnetu) stałego klienta, pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 20,00 zł,

 2. Kartę rabatową (karnet) stałego klienta o wartości do 100,00 zł należy wykorzystać w okresie trzech miesięcy od jej zakupu/doładowania, o wartości 200,00 zł należy wykorzystać w okresie 6 miesięcy od jej zakupu/doładowania, o wartości 300,00 zł należy wykorzystać w okresie 9 miesięcy od jej zakupu/doładowania, o wartości 500,00 zł należy wykorzystać w okresie dwunastu miesięcy od jej zakupu/doładowania.

 3. Doładowanie karty rabatowej (karnetu) stałego klienta przed upływem jej ważności, przedłuża termin wykorzystania pozostałej kwoty o kolejny okres.

 4. W przypadku zniszczenia bądź zgubienia karty rabatowej (karnetu) stałego klienta, kaucja zwrotna przepada.

 5. Z karty rabatowej (karnetu) stałego klienta można korzystać tylko i wyłącznie indywidualnie.

 

Nieodpłatne korzystanie z Krytej Pływalni Hydrosfera przysługuje:

 1. dzieciom do ukończenia 3 roku życia,

 2. opiekunom grup zorganizowanych (nieletnich) - jednemu na 15 osób,

 3. osobie niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,

 4. opiekunowi osoby niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,

 5. opiekunowi dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 16 roku życia,

 6. uczestnikom zawodów sportowych organizowanych przez właściciela obiektu,

 

Pozostałe usługi

 1. Wynajęcie toru pływackiego w basenie sportowym: 80,00 zł/h

 2. Wynajem basenu sportowego na zawody sportowe wraz z widownią: 600,00 zł/h

 3. Opłata za zgubienie transpondera: 25,00 zł

 4. Korzystanie z zajęć szkół nauki pływania nie zwalnia z opłat za korzystanie z Krytej Pływalni Hydrosfera.

 5. Informujemy, że promocje się nie łączą. Klient może skorzystać tylko z jednego rodzaju promocji.

 6. Sauna jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. 15:00 do 21:00, za wyjątkiem wtorku i piątku, kiedy również jest czynna w godz. od. 9:00 do 11:00. W niedziele i święta sauna jest czynna w godz. od 11:00 do 21:00. Z Sauny można korzystać na podstawie zakupionego biletu.

 Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

 

Akceptujemy karty: